Consultare public asupra propunerilor preliminare a PUG al comunei Padureni
21.01.2015

PRIMĂRIA COMUNEI PĂDURENI, JUD. TIMIŞ anunţă demararea etapei 3 de consultare a publicului şi factorilor interesati asupra PROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PĂDURENI, JUD. TIMIŞ
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Comunei Pădureni în perioada 23 ianuarie 2015 - 8 martie 2015, între orele
8.00-16.00

PUBLICUL Şl FACTORII INTERESAŢI SUNT INVITATI SĂ PARTICIPE LA:
•         Etapa de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse avizării -
consultarea publicului şi anumitor factori interesaţi, precum şi organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a alternativelor şi opţiuni preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventualele dezacorduri sau contestări. Consultarea publicului şi factorilor interesaţi se va face prin anunţuri la sediul Primăriei, anunţuri în presa locală, anunţuri pe propria pagină de internet şi o şedinţă publică de dezbatere publică. Perioada etapei de consultare este de 45 de zile, perioadă în care va avea loc şi o şedinţă de dezbatere publică, anunţată public în prealabil, organizată la 20 de zile de la data anunţării începerii etapei. Rezultatele consultării vor fi puse la dispoziţia publicului prin anunţuri la sediul Primăriei şi propria pagină de internet timp de 15 zile de la data dezbaterii publice. Pe tot parcursul de 45 de zile, la locul expunerii soluţiei, vă fi la dispoziţia publicului un caiet de observaţii.
•        Şedinţa de dezbatere publicăasupra propunerilor preliminare - care va avea locjoi, 12 februarie 2015, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Padureni.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului la sediul Primăriei Pădureni, precum şi pe propria pagină de internet (http://wwwcomunapadureni.ro), înperioada 13 februarie 2015-27februarie 2015.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: secretar Celia Vatcu,adresa: Pădureni, str. Principală, nr. 220,telefon: 0256-411133,email: primaria.padureni@cjtimis.ro
Înapoi   Printare