Primăria comunei Pădureni

Anunt acord de mediu pt. ptoiectul "Modernizare strada 42 in comuna Padureni, judetul Timis"
14.08.2018

COMUNA PADURENI anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentu proiectul "Modernizare strada nr.42, in comuna Padureni, judetul Timis", propus a fi amplasat in comuna/localitatea Padureni,, CF.401913, nr.cad..401913, judet Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitate Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http>//apmtm.anpm.ro - Sectiunea acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 20.08.2018.

Primăria comunei Pădureni
Adresa: str. Principală, nr. 220, jud.Timis
Telefon: 0256-411133
Fax: 0256-411104