Anunt acord de mediu pt. ptoiectul "Modernizare strada 42 in comuna Padureni, judetul Timis"
14.08.2018

COMUNA PADURENI anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentu proiectul "Modernizare strada nr.42, in comuna Padureni, judetul Timis", propus a fi amplasat in comuna/localitatea Padureni,, CF.401913, nr.cad..401913, judet Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, jud. Timis, localitate Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http>//apmtm.anpm.ro - Sectiunea acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 20.08.2018.
Înapoi   Printare