ROMÂNIA
Primăria comunei Pădureni

HCL 1/11.02.2013

HCL PADURENI 1/11.02.2013 - privind aprobarea obiectivului de investitii "Dotare Casa Nationala Padureni" pentru accesarea de fonduri europene, AXA LEADER - masura 3.2.2., in cadrul Grupului de actiune Locala Asociatia Timis Torontal Barzava

Minuta sedinta extraordinara 11.02.2013


Primăria comunei Pădureni
Adresa: Str. Principală, nr. 220, jud.Timis
Telefon: 0256-411133
Fax: 0256-411104